BIMserver.center zapewnia środowisko tak zaprojektowane, aby łatwo można było integrować Twoje aplikacje a także promować je i wprowadzać do obrotu.

BIMserver.center Connection API

Koncepcje fundamentalne

img_info2

Technologia BIM : konieczna przyszłość

Budowa modeli BIM to przyszłość w rozwoju projektów w sektorze architektury, inżynierii i instalacji. Na to składa się włączanie nowych technologii szeroko stosowanych w innych obszarach przemysłu, produkcji, procesów technologicznych i przepływu pracy.

Konieczność rezygnacji z dotychczasowego procesu opartego na modelach rozłącznych i wymianie planów i raportów sprawia, że wdrożenie tej technologii staje się już pilnym zadaniem. Proces przepływu wyników, oparty o zarządzanie modelami BIM pozwala na rozwój projektów we wszystkich swoich stadiach w sposób bardziej efektywny, skoordynowany i wolny od błędów.

Aplikacje BIM : zapotrzebowanie rynkowe

Z punktu widzenia aplikacji wykorzystywanych do przygotowania projektów, włączenie technologii BIM urzeczywistnia interakcję między aplikacjami i uniemozliwia izolację poszczególnych narzędzi. W procesie BIM profesjonaliści pracują w sposób skoordynowany i jednoczesny używając aplikacje, które zawierają możliwość aktualizacji modeli automatycznie, zapewniając nieprzerwany przepływ informacji, wymiany pomiędzy różnymi aplikacjami i pomoc projektantom w podejmowaniu decyzji oraz w wykrywaniu i rozwiązywaniu błędów projektowych.
Dlatego, jeśli jesteś programistą jakiejś aplikacji powinieneś rozważyć w krótkim czasie potrzebę integracji w taki czy inny sposób Twoich narzędzi. Inaczej oznaczałoby to bycie poza głównym biegiem procesu BIM, którego wdrożenie już trwa i wymaga pilnego przetwarzania ze strony profesjonalistów naszego sektora.
img_info2
img_info2

Propozycja tradycyjnych aplikacji BIM

Znane tradycyjne aplikacje BIM proponują przepływ procesu bazujący na pojedynczej aplikacji z pojedynczym plikiem (w formacie natywnym) i jednym użytkownikiem (praca równoległa lub grupowa nie jest brana pod uwagę). Dzięki takiemu podejściu jedynym możliwym rozwiązaniem, aby włączyć się do procesu, jest stworzenie specjalnej wtyczki w języku API (język programowania dla poszczególnej aplikacji), dostarczonej przez każdą z wymienionych aplikacji BIM.

Jest to dopuszczalne rozwiązanie, ale pojawiają się, naszym zdaniem, niektóre poważne problemy, które nie występują w otwartym procesie. Z punktu widzenia użytkowników ma to tę wadę, że wymaga zmiany środowiska pracy, do którego są oni przyzwyczajeni, ponieważ wtyczki działają w głównej aplikacji, którą dodatkowo musisz nabyć, aby pracować. Z drugiej strony, z punktu widzenia dewelopera, wymaga określonej adaptacji oprogramowania dla konkretnej aplikacji BIM, co może mieć wymierne konsekwencje strategiczne, ponieważ podporządkowujemy nasza politykę handlową i naszą zainstalowaną bazę klientów do przyszłościowej strategii głównej aplikacji BIM.

Propozycja BIMserver.center

Na platformie BIMserver.center, w przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi BIM, proponujemy proces oparty na wymianę informacji za pośrednictwem plików IFC (formaty otwarte i publiczne) generowanych przez każdą aplikację. Projekt jest opracowywany na podstawie zestawu plików IFC (nie pojedynczego pliku) tworzonych przez profesjonalistów zaangażowanych w projekt i korzystających z różnych aplikacji (nie tylko jednej) program).
Aby aplikacja została zintegrowana z proponowanym przepływem pracy powinna w zasadzie jedynie czytać pliki i zapisywać je w formacie IFC. Procesy modelu BIM można wdrożyć stopniowo, a nie nagły w odniesieniu do oryginalnego interfejsu użytkownika aplikacji.
Krótko mówiąc, integracja aplikacji w proponowanym przepływie pracy jest to bardzo prosta, ponieważ nie wymaga przeprojektowania, ale tylko dostosowania w procesie aktualizacji (interakcja z modelem). Ponadto użytkownicy nie będą musieli zmieniać aplikacji ani interfejsu użytkownika, pozostając wyłącznie w zakresie swoich kompetencji i wymaganej wiedzy.
Do projektowania nowych aplikacji przepływ pracy umożliwia oddzielenie funkcjonalnego projektu aplikacji od projektu jej interakcji we przepływie pracy, co odzwierciedla wymierny wysiłek przy rozwoju i wdrażaniu projektu.
Z koncepcyjnego punktu widzenia takie oddzielenie może zostać przeprowadzone dzięki temu, że w proponowanym procesie informacja jest dystrybuowana w jednym kierunku. W związku z tym synchronizacja dwukierunkowa między różnymi aplikacjami stosowanymi w projekcie jest eliminowana. Aby integracja z procesem Open BIM była przeprowadzona aplikacje muszą być zaprojektowane dla określonego celu/zadania, pozostawiając integrację końcowego stadium projektu
img_info2

Contact form